SmartPlanes announce delivery of drones to US Army Corps of Engineers

 In News

Press Release
SmartPlanes announce delivery of drones to US Army Corps of Engineers

By Roger Öhlund
February 25, 2016

Skellefteå, Sweden – SmartPlanes has after presentations held with VCU, Virginia Commonwealth University, and USACE, US Army Corps of Engineers, received orders for its fixed wing UAS, Unmanned Aerial Systems, Freya, equipped with multiple sensors. The sale of the UAS is handled through a GSA procurement contract, General Services Administration, held by SmartPlanes’ distributor Caron East Inc.

SmartPlanes Freya is a micro class UAV. The payload bay can carry up to 600 grams of sensor equipment payload, and Freya has in its current configuration an endurance of one hour’s flight time.

More on the VCU – USACE cooperation can be found at http://www.erdc.usace.army.mil/Media/FactSheets.aspx

For more information, contact SmartPlanes.
press@smartplanes.com
+46 (0)70 3232543

About SmartPlanes
SmartPlanes i Sverige AB was founded in 2005, and situated in Skellefteå, Northern Sweden. We have since 2011 been developing high-quality, state-of-the-art commercial drones for aerial surveying, remote sensing and surveillance. SmartPlanes is owned by private equity, Inlandsinnovation, ALMI invest and Partnerinvest Norr.
__________

Pressrelease
SmartPlanes tillkännager leverans av drönare till US Army Corps of Engineers

Av Roger Öhlund
25:e Februari, 2016

Skellefteå, Sverige – SmartPlanes har efter framgångsrika möten med VCU, Virginia Commonwealth University, och USACE, US Army Corps of Engineers, mottagit en order gällande fixed wing UAS, Unmanned Aerial Systems, Freya, utrustad med multipla sensorer. Försäljningen av dessa UAS sker genom ett så kallad GSA procurement contract, General Services Administration, tillhandahållen av SmartPlanes distributör Caron East Inc.
Försäljningen är ett steg i en strategisk plan med avsikt att adressera kunder inom militär, polis, brandförsvar och sjöräddning/kustbevakning, och ses som ett genombrott i detta segment. I dagsläget kommunicerar SmartPlanes med flertalet intressenter i dessa segment och intresset för SmartPlanes drönare är stort.
I och med detta och andra genombrott så har SmartPlanes växt mycket snabbt de senaste 6 månaderna och förväntas fortsätta växa markant den närmaste tiden.

SmartPlanes Freya är en mikroklass UAV. Nyttolastutrymmet kan bära upp till 600 gram av sensorutrustning, och Freya har i sin nuvarande konfiguration en flygtid på c:a en timme.

Mer om VCU och USACEs samarbete kan erhållas via http://www.erdc.usace.army.mil/Media/FactSheets.aspx

För mer information, kontakta SmartPlanes.
press@smartplanes.com
070-3232543

Om SmartPlanes
SmartPlanes i Sverige AB grundades 2005, och är beläget i Skellefteå, Norra Sverige. Vi har sedan 2011 utvecklat högkvalitativa, state-of-the-art kommersiella drönare för geospatiala mätningar, fjärranalys och övervakning. SmartPlanes ägs av privata delägare, Inlandsinnovation, ALMI invest och Partnerinvest Norr.

Recent Posts

Leave a Comment

Login

Lost your password?